Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица напомня, че съгласно чл. 23, ал. 1, т. 14 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица, се забранява паркирането в затревените площи в урбанизираната част на града и селата, както и преминаването на моторни превозни средства през зелените площи в регулацията на населените места от общината.

При констатиране на нарушение, ще се налага глоба в размер на 300 лв.

Призоваваме жителите и гостите на гр. Берковица към отговорно отношение за недопускане на нарушения на горепосочените разпоредби.