Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица съобщава, че на 24 и 25 май 2024 година,  служители от отдел ”АПИО” / стая 101/ на Общинска администрация Берковица ще работят от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради изтичане срока за подаване на:

– Заявленията за гласуване по настоящ адрес;

-Заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания;

-Заявленията за гласуване на друго място от кандидатите за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и за наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024г.