Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Община Берковица напомня на данъчно задължените лица, че на 30 април 2022 година изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на местни данъци и такси.
Плащанията могат да се извършват на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация – Берковица, ст. 113 и ст. 114, ет. 1, на касите на Изипей (Easypay) и на Български пощи ЕАД, както и по банков път по сметката на Община Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОББ АД – КЛОН БЕРКОВИЦА
IBAN : BG35UBBS80028413870905
BIC : UBBSBGSF
КОД НА ПЛАЩАНЕ :
Данък недвижим имот: 442100
Такса битови отпадъци: 442400
Данък върху превозните средства: 442300
Патентен данък: 441400
Лихви и глоби: 446500


Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли-трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.