Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

От 20.01.2021 година стартира плащането на данък върху недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък за превозни средства за 2021 година. Плащанията ще могат да се извършват на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация – Берковица, стая 114, ет. 1, на касите на Изипей (Easypay) и на Български пощи ЕАД, както и по банков път по сметката на Община Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОББ АД – КЛОН БЕРКОВИЦА

IBAN : BG35UBBS80028413870905

BIC : UBBSBGSF

КОД НА ПЛАЩАНЕ :

Данък недвижим имот: 442100

Такса битови отпадъци: 442400

Данък върху превозните средства: 442300

Патентен данък: 441400

Лихви и глоби: 446500

Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на дължимите данъци в срок до 30 април 2021 година.

Дължимите данъци за настоящата година могат да бъдат заплатени и на две равни вноски –  до 30 юни и до 30 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.

Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли-трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.

Ще бъдат подготвени и изпратени до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на ДНИ (данък за недвижим имот) и ТБО (такса за битови отпадъци) за 2021 година, както и всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива.