Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Община Берковица

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявявам за срок от 14 дни съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от минерална вода от Сондаж №1 на находище за минерална вода „Бързия“, с. Бързия, община Берковица” с възложител „ЕКО-ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС – Г“ ЕООД.