Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ СЪГЛАНО ЧЛ. 62а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на р. Бързия, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на трошачно-миячно-сортиривъчна инсталация в землището на с. Боровци.

Пълният текст може да видите ТУК.