Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Социално подпомагане” – Берковица уведомява лицата и семействата, които са получили целева помощ за отопление за месеците октомври и ноември за отоплителен сезон 2014/2015 г., че от 17.12.2014 г. в пощенските клонове на територията на Община Берковица и Община Вършец започва доплащането до увеличения размер на целевата помощ, съгласно Заповед РД-01-780/ 05.11.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика.