Актуални Новини, Новини, Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение съгласно чл. 62 а, ал. 2 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Берковска, ляв приток на р. Бързия – за изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Берковска в района на стадиона на територията на град Берковица.