Актуални Новини, Новини, Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – изграждане на подпорни стени по двата бряга на р. Раковица и р. Циганска бара в регулационните граници на кв. Раковица, град Берковица