Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Поради настъпилото дълготрайно засушаване и намаляване на водата във водохващанията на с. Бързия, считано от 01.08.2015 г. захранването с вода на абонатите на ВиК – Берковица в с. Бързия минава на режим. Селото ще бъде разделено на две зони /Горна зона и Долна зона/, като разделителната граница е центъра на селото.

Горна зона – от центъра до края на селото посока пр. „Петрохан“

Долна зона – от центъра до края на селото посока гр. Берковица

Режимът ще бъде следният:

Нощем от 23:00 часа до сутрин 5:00 часа водата се спира, за да се пълни водоема на селото.

Седмицата от 01.08.2015 г. до 07.08.2015 г. включително:

От 5:00 часа до 14:00 часа ще има вода в Долната зона на с. Бързия

От 14:00 часа до 23:00 часа ще има вода в Горната зона на с. Бързия

Седмицата от 08.08.2015 г. до 14.08.2015 г. включително:

От 5:00 часа до 14:00 часа ще има вода в Горната зона на с. Бързия

От 14:00 часа до 23:00 часа ще има вода в Долната зона на с. Бързия

За продължаване или спиране на режима на абонатите ще бъдат уведомени допълнително в зависимост от метеорологичните условия.