Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на ремонтни дейности на Мост на км 83+569 (Среден мост) по Проект „Трансгранични пътища V“ – ЛОТ № 18, е въведена временна организация на движението на брод през река Бързия, в участъка от км 83+550 до км 83+640, съгласувана от ОПУ – Монтана и сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Монтана.
Срокът на действие на Временната организация на движението е от 02.10.2015 год. до 28.02.2016 год.