Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на ремонтни дейности на Мост на км 80+128 (Мост на Йончови ханове) по Проект „Трансгранични пътища V“ – ЛОТ № 18, е въведена временна организация на движението на брод през река Бързия, в участъка от км 80+104 до км 80+137, съгласувана от ОПУ – Монтана и сектор „Пътна полиция“ на ОД на МВР – Монтана.

Срокът на действие на Временната организация на движението е от 29.10.2015 год. до 28.02.2016 год.