Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се срокът за временната организация и безопасност на движението без отбиване на движението с ограничение на скоростта с участък № 5: Път –II- 81 „Йончови ханове – Благово“ от км. 79+900 до км. 86+298,51 на обект: „Трансгранични пътища V „- ЛОТ № 18, до 25.11.2015 г.