Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите от Екипа за кризисна интервенция,  Държана агенция за закрила на детето набира квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да са на разположение за сформиране на екип при нужда.

Подробна информация за критериите за подбор на специалистите може да бъде намерена на официалната страница на Държавна агенция за закрила на детето.

Желаещите за включване в състава на Екипа за кризисна интервенция могат да се обърнат към ДАЗД за допълнителна информация на следните координати за връзка: тел: 02/ 933 90 35 или 02/ 9339039.