Актуални Новини, Новини, Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ!

На официалния сайт на Община Берковица т. е. www.berkovitsa.bg в раздел „Култура“ в „Профил на купувача“ на съответното читалище е публикувано запитване за оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане  на Народно читалище ….“