Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 

           Уважаеми членове на Сдружение „МИГ– Берковица и Годеч” ,

          Уведомяваме Ви, че с решение № 7 на Общото събрание, проведено на 11.06.2012г., на основание чл. 12, ал. 2 от Устава, се прекратява с изключване членството на всички членове на Сдружението, които не са заплатили дължимия членски внос до десет работни дни, считано от 11.06.2012 г.:

         Публикуването на решението в официалния сайт на община Берковица се счита за уведомление към всички членове на Сдружението, не спазили разпоредбите на чл. 38, ал.3 от Устава.

 

                                                                                                                                       Председател на събранието:

           /Ваня Каменова/

 

Вашият коментар