Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, уведомява заинтересованите страни за отмяна на указания на министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения, свързани с ползване на дървесина от земеделски територии.