Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Лого Община Берковица

Община Берковица изказва благодарност на доброволците, които със собствени сили, средства и техника се бориха с обилния снеговалеж и осигуриха нормална проходимост при зимни условия в града и населените места от община Берковица.
Кметът на община Берковица, Радослав Найденов заяви, че не толерира слуховете за сключен договор за зимно поддържане и снегопочистване преди встъпването му в длъжност.
Фактическата обстановка е следната: На 29.09.2023 г. от предишното ръководство е обявена процедура „Публично състезание“ за извършване на дейностите по снегопочистване и опесъчаване на територията на община Берковица. На 08.11.2023 г. са отворени ценовите предложения на участниците в процедурата, а Решението за избор на изпълнител е от 16.11.2023 г. Съгласно чл. 112, ал. 6 от Закона за обществените поръчки община Берковица може да сключи договор с избрания изпълнител след изтичане на 14-дневния срок, който е 01.12.2023 г.
Кметът заяви, че забавянето по сключването на договора се дължи на бездействието от страна на предходното ръководство въпреки многократните му настоявания през цялата предизборна кампания да се ускори процедурата с оглед наближаващия зимен сезон.