Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Лого Община Берковица

Общинска администрация – Берковица уведомява всички кандидати, подали заявление за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в Община Берковица”, че са допустими по документи и отговарят на условията за длъжността. Вторият етап от подбора във вид на събеседване с тях ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж първи, от 9:30 часа на следните дати:
08.02.2023 г. – име на кандидата, започващо от буква А до буква К включително.
09.02.2023 г. – име на кандидата, започващо от буква Л до буква Я включително.