Актуални Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1На 31.03.2017 г. в рамките на реализацията на дейностите по проект2 „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочена към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации”, финансиран по програма „Еразъм+”, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и добри практики”, Договор  № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. във Второ основно училище „Христо Смирненски“,  град Берковица се IMG_20170213_131141проведе училищно състезание по безопасност на движението. Целта на състезанието е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя. Участие взеха 15 ученици от 4-ти и 5-ти клас. Спечелилите първо място получиха  пакет светлоотразителни елементи, необходими за тяхната безопасност на пътя и ще представят училището на организирания от община Берковица Общински кръг на викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“.

Проектът е насочен основно към повишаване на ефективността на образованието и превенцията. Целите на проекта пряко кореспондират с предизвикателството на нашето време, а именно, да се гарантира безопасността на децата и учениците на пътя.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

 „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“