Актуални Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЛ

IMG_4088В продължение на инициативата „Пиша правилно” за поредна година в IV ОУ „Г. С. Раковски” се проведе състезание по БЕЛ. В него взеха участие учениците от шестите  и осмите класове.

Състезанието премина в два кръга. Първият кръг имаше за цел да провери правописната култура на учениците. Те изписваха произволно продиктувани думи с правописни особености.
Вторият кръг показа степента на усвояване на пунктуационните правила.
Участниците в състезанието показаха много добри познания и  заслужено бяха наградени. Но най – високото отличие за тях беше удовлетворението от наученото, а за учителите – благодарността в детските очи.