Актуални Новини, Новини

СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕТЪЧНИЯ ПАЗАР

 

На основание чл.44 ал.2 и чл. 44 ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. за допълване на част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за налагане на ограничения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г.  на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37 от 26.02.2020г.  на министър-председателя на Република България, Кметът на община Берковица Димитранка Каменова издаде заповед, с която нарежда:

  1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1 от Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата.
  2. Отмяна провеждането на петъчния пазар в гр. Берковица / в района на зеленчуковия пазар над халите, а също така и търговския пазар в Пашината/.

Заповед РД-15-253