Актуални Новини, Новини

СЪС 140 000 ЛЕВА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА

СЪС 140 000 ЛЕВА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА

На 29.04.2022 година, в Заседателната зала на Община Берковица се проведе заседание на Комисия, назначена от кмета на Община Берковица Димитранка Каменова, със Заповед № РД – 15-235/29.04.2022 година за разпределяне на субсидията за спортните клубове в Община Берковица, заложена в общинския бюджет за 2022 година. Субсидията е в размер на 140 000 лева.
На заседанието присъстваха Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Калин Статков – Общински съветник, Пламен Илиев – Общински съветник, Ангелина Андонова – Гл.експ. “Бюджет“ и Ирина Найденова – Гл.специалист в ОбА – Берковица, както и представители на лицензираните спортни клубове на територията на община Берковица Вероника Григорова – Клуб по биатлон „Ком – Берковица“, Пламен Първанов – „Централ полис карате джу джицу клуб“, Патрисия Пешева – Клуб по ориентиране „Берковица – 2000“, Цветан Живков – ОФК „Ком Берковица“, Пламена Илиева – Клуб по волейбол „Тони спорт“.
На предварителна среща по покана на кмета Димитранка Каменова с представители на спортните клубове, проведена на 17.03.2022 година, всеки представител заяви субсидията, която е необходима за дейностите на клуба и сумите бяха разпределени от комисията съобразно исканията на присъстващите.
Комисията разпределя субсидията на спортните клубове в Община Берковица, заложена в общинския бюджет за 2022 година, както следва:

СПОРТНИ КЛУБОВЕОТПУСНАТА СУБСИДИЯ
Спортен клуб по волейбол “Тони спорт”14 300 лева
Клуб по биатлон “Ком – Берковица”22 000 лева
Клуб по ориентиране “Берковица – 2000”3 800 лева
“Централ полис карате джу джицу клуб”10 300 лева
Клуб по тенис на маса “Сталиа”1500 лева
Ръгби клуб “Балкански котки”21 100 лева
ОФК “Ком Берковица”50 200 лева
Клуб по ММА “Спортен боен клуб Върколак”11 000 лева
ФК “Вихър” – Бързия5 800 лева

Във връзка с чл.18 от Правилника, комисията упражнява контрол върху финансовите средства на спортните клубове, като изисква всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им и извършва периодични проверки на място. Комисията взе решение спортните клубове да представят отчет на всеки шест месеца за изразходване на средствата за изминалия период.