Актуални Новини, Новини

С ВОДОСВЕТ НА ПЪРВА КОПКА БЕ ДАДЕН ХОД НА ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

С ПЪРВА КОПКА БЕ ДАДЕН ХОД НА ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 26.08.2022 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова даде официален старт на строителните дейности на поредния обект от инвестиционната програма. В сградата на Кметство Бързия – с. Бързия, общ. Берковица бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект: „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица“.

На събитието присъстваха и Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Алексов – Кмет на с. Бързия, представители на фирмата изпълнител, служители от ОбА – Берковица, заинтересовани страни. Г-жа Каменова изрази уверение, че и през следващата година ще продължи да следва целите и приоритетите, които са заложени в нейната програма в интерес на жителите на община Берковица. Тя сподели, че по молба на г-н Алексов в капиталовата програма на Общината са заложени средства за допълнителен водоем, като по тази начин ще се изчисти проблема с чистотата на водата в с. Бързия. Г-н Алексов благодари на г-жа Каменова за подкрепата и грижата към населените места в нашата община.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „ПИМ-ВР32“ ДЗЗД, а фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ВЕДИПЕМА” ЕООД. Авторски надзор на обекта ще упражнява фирма „ПРОЕКТИНФРА“ ЕООД. Проектът е на обща стойност 553 786,86 лева с ДДС. Стойност на СМР: 509 506,86 лв. с ДДС.

Проектът включва реконструкция на съществуващите улици ” Нов Живот ” , ” Гръскята ” и ” Еделвайс ” в с. Бързия, община Берковица. По тези улици има съществуващи водопровод от етернитови тръби, с много дълъг период на експлоатация. Азбестоциментовите (етернитови) тръби дават чести аварии и като материал са морално остарели. В тази връзка се налага изграждане на нов уличен водопровод.
Благоустрояването ще представлява подмяна на водопровод и изграждане на нова конструкция на настилката и нова настилка от асфалтобетон, доставка и полагане на нови пътни бордюри. Водопроводът за ул. ” Нов Живот ” ще бъде с дължина 166,30 м, за ул. „Еделвайс“ – 154,15 м и за ул. „Гръскята“ – 238,85 м.
Цел на проекта е подмяна на водопровода на избраните по-горе улици, както и реконструкция на съществуващите пътни настилки , пътното тяло и отводняването, изграждане на нова пътна конструкция с цел осигуряване условия за безопасност на движението и повишаване носимоспособността, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улиците.