Актуални Новини, Новини

С ПЕСНИ И НАРИЧАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ПЛОДОРОДИЕ ЛАЗАРКИТЕ ОТ ГРУПА „СЛЪНЦЕ“ В ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ ПОЗДРАВИХА СТОПАНИ

,,Отвори чемшир порти стопанке да влезнат лазарки…“

С песни и наричания за здраве, благоденствие и плодородие, малките лазарки от група „Слънце“ към
ДГ „Пролетна дъга“ поздравиха стопани за Лазаровден!