Актуални Новини, Новини

С ПЕСНИ И НАРИЧАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ПЛОДОРОДИЕ ЛАЗАРКИТЕ ОТ ГРУПА “СЛЪНЦЕ” В ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” ПОЗДРАВИХА СТОПАНИ

ЛАЗАРКИТЕ ОТ ГРУПА "СЛЪНЦЕ" В ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА" ПОЗДРАВИХА СТОПАНИ

,,Отвори чемшир порти стопанке да влезнат лазарки…”

С песни и наричания за здраве, благоденствие и плодородие, малките лазарки от група “Слънце” към
ДГ “Пролетна дъга” поздравиха стопани за Лазаровден!