АКТУАЛНО

С П И С Ъ К НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27 МАРТ 2020 г.

 

                                                    С  П  И  С  Ъ  К                                           

 

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

 на  27 март 2020 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 март 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-140 (3) относно приемане отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-292 относно приемане на Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Берковица 2014 – 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-294 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.66 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“ № 18;

4.Докладна РД-92-00-295 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.181 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

5.Докладна РД-92-00-296 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.189 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

6.Докладна РД-92-00-297 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.381 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“ № 16;

7.Докладна РД-92-00-298 относно продажба на УПИ ХIV, кв.18 нахождащ в с. Ягодово, обл. Монатна, община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 март 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-140 (3) относно приемане отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-141(2) относно приемане отчет за дейността на Домашен социалиен патронаж, гр. Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-299 относно приемане за сведение  на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на ЦПЛР – ЦРД, гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-300 относно отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ – безлихвен заем от набирателната сметка на община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-303 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

6.Докладна РД-92-00-304 относно разходване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО във връзка с чл.24 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 март 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-286 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-292 относно приемане на Годишен отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Берковица 2014 – 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-293 относно участие на община Берковица в петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

4.Докладна РД-92-00-301 относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-302 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през II-то тримесечие на 2020 година;

6.Докладна РД-92-00-306 относно преустановяване на дейността на Временната комисия за промени в Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;

7.Заявление РД-92-00-265 от живущи на ул. „Сливница“, гр. Берковица относно поставяне на ограничител на скоростта /спящ полицай/ около Трето осново училище „Иван Вазов“, гр. Берковица;

8.Заявление РД-92-00-305 от група граждани живущи и работещи в района на улица „Митрополит Кирил“ относно поставен пътен знак „В28“ /забранено паркирането/ на кръстовището на ул. „Митрополит Кирил“ с ул. „Александровска“ в посока РДГ – Берковица;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 март 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-285 относно отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците“ за 2019 г. и приложенията към нея – Програма за опазване на околната среда, вкл. раздел „Лечебни растения“ за 2019 г.;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24 март 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-141(2) относно приемане отчет за дейността на Домашен социалиен патронаж, гр. Берковица за 2019 година;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      26 март 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-286 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2019 година;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

           /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛEНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (1) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.