Актуални Новини, Новини, Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11122ЗАПОЧВАТ СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ДОГОВОР „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ НА ГР.БЕРКОВИЦА – ЖК. “ЗАРЯНИЦА“, ЖК. “ИЗГРЕВ“ И ЖК. “СТАРА ПЛАНИНА“
ОТ 28.08.2014 г., ЗАПОЧВА ИЗКЪРПВАНЕТО И АСФАЛТИРАНЕТО  НА ЖК. “ЗАРЯНИЦА“ В ГР.БЕРКОВИЦА.
МОЛЯ, ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ ПАРКИРАНИ НА УЛИЦАТА ОТ  ХРАНИТЕЛНИЯ МАГАЗИН (БИВШИЯ ЕВРОФУТБОЛ) ДО БЛОК № 10, ДА БЪДАТ ИЗМЕСТЕНИ В СТРАНИЧНИ УЛИЦИ И ПАРКИНГИ НА 28.08.2014 Г.
ЗА ИЗМЕСТВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ ПО ДРУГИТЕ УЛИЦИ В КОМПЛЕКСА ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЕДИН ДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО.
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ЕООД