Община Берковица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11122ОТ 28.08.2014 Г., ЗАПОЧНА ИЗКЪРПВАНЕТО И АСФАЛТИРАНЕТО НА ЖК“ЗАРЯНИЦА“ В ГР.БЕРКОВИЦА.
МОЛЯ, ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИ ПАРКИРАНИ НА УЛИЦАТА ПРЕД БЛОКОВЕ № 10, 12 И 13 И ОТ  БЛОК № 10 ДО БЛОК № 15, ДА БЪДАТ ИЗМЕСТЕНИ В СТРАНИЧНИ УЛИЦИ И ПАРКИНГИ НА 29.08.2014 Г.
ЗА ИЗМЕСТВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ ПО ДРУГИТЕ УЛИЦИ В КОМПЛЕКСА ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЕДИН ДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО.
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА!
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ЕООД