Актуални Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 02 юли 2019г. от 11:00 часа в парк „Св. Георги Победоносец“, град Берковица, ще се проведе официална церемония по откриване на минерален водопровод, реализиран по проект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“, финансиран от Националния доверителен екофонд, с обща стойност на проекта 1 040 109,82 лв., от които 520 000 лева чрез пилотната схема на инвестиционната програма „Минерални води“, съфинансиран в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г., с обща дължина на трасето 7 786,28 м.

         Поканени са г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройство и г-н Нено Димов – министър на околната среда и водите.

         Община Берковица отправя покана към всички граждани и гости на града.