Актуални Новини

ТЕАТРАЛЕН СПЕКТАКЪЛ „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА ЛАМПА“ ПО ПРОЕКТ „ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“ ОП НОИР

untitled20180321_101152На 21 март в Детска градина „Малина“ бе представен театралният спектакъл „Аладин и вълшебната лампа“ от театралната група „Детство мое“, с ръководител Ана Недкова. Участниците в нея са децата от група „Малинка“. Театралната група е част от проекта „Ще успеем заедно“  по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж към Община Берковица.

Гостите на празника преживяха приказно пътуване във вълшебния свят на приказките.

Спектакълът бе представен пред деца, родители, гости от Общинска администрация – Берковица и екипа за управление на проект „Ще успеем заедно“.

Проект BG05M20P001-3.001-0087 Ще успеем заедно“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.