Актуални Новини, Новини

ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“

ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“

001

Пред децата от детска градина „Пролетна дъга“ и детска градина „Звънче“ беша представена театралната постановка „Надхитряне“ от актьорите от Драматичен театър – Монтана по проекта на Община Берковица „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, по Конкурсна процедура 33.19-2020.
Зам.-кметът на Община Берковица Спаска Георгиева връчи на децата книжки като подарък за приключването на проекта – Книжка за оцветяване „Забавлявам се, играя и накрая всичко зная: Българските празници и обичаи“,
„Уроци по писане: Да се подготвим за писане“, „Уроци по писане: Научи се да пишеш цифрите“ и им пожела да обичат книгата и да се стремят към знанието. Любовта към книгата, към знанието, е едно от онези ценни качества, необходими за постигането на положителни резултати и се формират в ранна детска възраст. Колкото по-рано дадем възможност на подрастващите да се срещнат със знанието, толкова по-добри образователни резултати ще постигат децата в бъдеще. Социализацията на децата е изключително важна за бъдещото им развитие и за израстването им като подготвени за предизвикателствата на съвременния глобален свят хора. Пребиваването в детската градина е времето, когато малчуганите са най-любопитни, откриват света, търсят новости, учат се на обноски и на добро поведение. Затова и придобитите от тях навици и знания са трайни и са предпоставка за добрата мотивация за учене и усъвършенстване на уменията им в училищна възраст.

watermarked-DSC07941watermarked-20210630_093144

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.