Архив

„Текущ вътрешен ремонт на блок „Б” в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ІІ и ІІІ жилищни етажи) и ОВ, находящ се на ул.”Стефан Стамболов” № 32 в гр. Берковица”

„ Текущ вътрешен ремонт на блок „Б” в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ІІ и ІІІ жилищни етажи) и ОВ, находящ се на ул.”Стефан Стамболов” № 32 в гр. Берковица”

1. Публична Покана

2. Документи за кандидатстване