Актуални Новини

ТОПЪЛ ОБЯД

Община Берковица и Агенция за социално подпомагане на 24.08.2016 г. сключиха договор за изпълнение на проект „Осигуряване  на топъл обяд в Община Берковица – 2016 г.“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд-2016“.

По проекта ще се подсигури обяд –основно ястие и хляб на 40 потребители от 12.09.2016 г.

Хората, които ще бъдат включени в дейностите на проект „ Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица – 2016 г.“ са:

  • лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;
  • самотноживеещи лица, получаващи минимални пенсии/ за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;