Актуални Новини, Новини

ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“ ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, СТАРТИРА ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА В ГРАД СВИЩОВ

Конкурсът е напълно анонимен, като всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка с автора.

Ще бъдат присъдени:
Награда за поезия „Николай Искъров“ в размер на 250 лева;

Първа награда – 150 лева;
Втора награда – 100 лева;
Трета награда – 70 лева;
Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2016 година от 10.30 часа в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови -1856″. Крайният срок за получаване на творбите е 10 септември 2016 година на адрес: пощенски код 5250 гр. Свищов, област В. Търново, ул. „Д.Г.Анев“ № 4 а, Община Свищов „Култура“, за конкурса. Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg. Повече информация можете да получите на телефон: 0631/643-51-главен експерт „Култура“.