Актуални Новини

ТРЕТА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ МИГ “ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР”

ИНФОРМАЦИОННА

КАМПАНИЯ

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВОРЕНА ТРЕТА ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

ПО МЕРКИ 121, 311, 312 И 313 КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР”

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  НА

20.08.2013 г. /ВТОРНИК/

 в следните населени места:

с. ГАГАНИЦАСАЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО  от 9:00 часа

с. БОРОВЦИПЕНСИОНЕРСКИ  КЛУБ  от  13:00  часа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ МИГ:

 

МЯРКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИЕМА

ЗАПОЧВА ОТ:

ПРИЕМА ПРИКЛЮЧВА НА:

121

„Модернизиране на земеделските стопанства”

  15.07.2013 г. 

18.09.2013 г.

311

„Разнообразяване към неземеделски дейности”

16.07.2013 г.

18.09.2013 г.

312

„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

16.07.2013 г.

18.09.2013 г.

313

„Насърчаване на туристическите дейности”

17.07.2013 г.

18.09.2013 г.

  

ПРОЕКТИ СЕ ПРИЕМАТ В ОФИСА НА МИГ

 на АДРЕС:  ГР. ЧИПРОВЦИ, УЛ. ТОЧО ВОЙВОДА 2, ЕТ. 2

ТЕЛ: 09554 / 2138    моб.: 0879 531 898,  0879 531 899

 

В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЩЕ  ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ:

ЕКОТЕРРА –  БИОСЕРТИФИЦИРАНИ  ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ