Актуални Новини

ТРЕТА РАБОТНА ВИЗИТА В ОБЩИНА ЕЛБЛЬОГ, ПОЛША ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

logo-еразъм+ZST_malgorzata-kazimierska_alicja-rogoz_1bПриключи третата работна среща на партньорите, проведена в община Елбльог, република Полша, организирана в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г.. IMG_8529Десетчленна делегация от община Берковица, представена от служители на общинска администрация, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“ и Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, посетиха община Елбльог за втори път в рамките на предвидените дейности по проекта. Българската делегация имаше възможността да посети общината, полицейското управление и двете училища, местни партньори по проекта в гр. Елбльог и така да обмени опит и добри практики със своите полски колеги. В IMG_8551периода от 19 април до 25 април 2016 г. партньорите по проекта проведоха панелни дискусии на теми свързани с безопаснотта на учениците в училище и на пътя и програми за сътрудничество между местната власт и полицията, насочени към училищата и образователните институции. Част от дебатираните панелни дискусии бяха на теми: „Видове аварийни ситуации, които могат да възникнат в училищата, както и начините за работа с тях – пожар, наводнение“, „Координация на работа между службите за безопасност в случай на извънредни ситуации: Пожарна, IMG_8588Полиция, Спешна медицинска помощ“, „Видове аварийни ситуации, които могат да възникнат в училищата, както и начините за работа с тях – терористични заплахи, терористи влизат в сграда на училище“, „Oрганизация на процеса на евакуация“, „Кибернасилие“. По време на визитата в Основно училище №6, гр. Елбльог, българската делегация стана свидетел на учения за евакуация при пожар, а в Техническия колеж учителите имаха възможността да се запознаят с програми и процедури в случай на кибернасилие, които бяха подробно представени от полските IMG_8623им колеги. Делегацията посети също така и Полицейското управление на гр. Елбльог, където бяха разгледани подробно процедурите, които предприемат полските полицаи за осигуряване на безопасност на учениците на пътя. В общината всички партньори получиха сертификати за участие от Кмета на община Елбльог.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.