Актуални Новини

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ

IMG_0163LOGO[1]От 5 до 11 май 2014 г. в Полша се проведе  третата официална  работна среща по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 между Община Берковица и Център за развитие на човешките ресурси, финансиран по Регионални партньорства на секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот“, организирана от координатора на проекта Община Елбльог.  Община Берковица бе представена от служители на администрацията, Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица и РУП Берковица. Българската делегация и партньорите от Полша взеха участие в  панелни  дискусии на теми:

–          Училищна програма за превенция, какво трябва да съдържа програмата? Как да я създадем правилно? Анализ на училищна програма за превенция на Гимназия № 6, гр. Елбльог;

–          Подобряване на качеството и различните методи на обучение на учителите в областта на превенция срещу опасностите;

–          Разработване на дългосрочно превантивно и образователно сътрудничество между местните власти, училищата и полицията (ефективна реакция и намаляване на броя на патологичните явления – зависимост от наркотици и алкохол, домашно насилие и проституция);

–          Обсъждане на избраните програми за превенция, провеждани от местната полиция, насочени към училищата и образователните институции в Елбльог;

–          Задачи и задължения на районния полицай към училище или образователните институции;

–          Определяне на целите и задачите за превенцията в училищата (цели, задачи, методи на работа, очаквани резултати, методи за оценка);

–          Как да се повиши нивото на информираност на децата и младите хора в областта на опасностите? Как да се създаде чувство на отговорност за извършено нарушение? Как да научим младите хора да спазват закона и социалните правила?

–          Разработване на иновативни методи в областта на превенцията срещу опасностите.

Организирани бяха и работни срещи, посещения и представяне на изпълнените до момента дейности по проекта. Всички участници в проекта и работните срещи получиха  сертификати за участие.

Този проект е финансиран с подкрепата на ЕК по Програма „Учене през целия живот“, дейност Регионални партньорства на секторна програма „Коменски“.

IMG_0099