Образование

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“

IIIOU1Адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ 1

Тел. директор: Ваня Младенова  0887660602

Тел.  пом. директор: 0887661179

Тел. канцелария: 0953/88028

E-mail: ou_ivan_vazov@abv.bg

 

IIIOU2Трето основно училище „Иван Вазов“, гр. Берковица съществува от 1969 год. Сградата в която се помещава училището е строена през 1938 год. и се намира в централната част на града.
 В училището се обучават 280 ученика,разпределени в14паралелки и една подготвителна група.В училището работят 25 високо квалифицирани учители.
Училището разполага с 10 класни стаи, 2 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет ,Физкултурурен салон , гимнастически салон , фитнес зала разположена на 100кв.метра, 2 работилници, библиотека, стая за занимание по интереси, класна стая на открито
 Паралелно с учебната работа в училището съобразно желанията на учениците, родителите и възможностите на училището, силно е застъпена работата в СИП (свободно избираема подготовка) и извънкласната дейност.
 Училището вече трета година работи по Проект”Да направим училището привлекателно за младите хора”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, схема BG05O001-4.2.05 .През тази година имаме одобрени 17 клуба и секции в които се занимават 206 ученика.
 Дългогодишната история на Трето основно училище”Иван Вазов”формира заслужено визията му на доброто училище в община Берковица.Утвърдило се е като средище на висока култура,творчество и образованост за млади и стари.Днес е водещо с постигнати много добри резултати на всички нива – външно оценяване,областни и национални олимпиади, спортни състезания.IIIOU3

 Като централно градско училище и в бъдеще ще акцентираме върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентности.

Трето основно училище”Иван Вазов”гр.Берковица- училището, гарантиращо качествено образование
  за бъдещето на град Берковица.