Образование

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ”

IIIOU1

Адрес: град Берковица, ул. „Ашиклар“ 1
Теодора Иванова – Директор
Tелефонен номер: 0882654080
Телефонен номер за връзка с помощник-директор: 0884003733
Телефонен номер: 0953/88028
E-mail: info-1202002@edu.mon.bg
Официален сайт: https://outreto-berk.com/

Трето основно училище „Иван Вазов“ – Берковица съществува от 1969 година. Сградата, в която се помещава училището, е строена през 1938 година и се намира в централната част на града.
В училището се обучават средно 180 ученици, обучавани от 25 високо квалифицирани учители.
Училището разполага с 10 класни стаи, 2 компютърни кабинета, мултимедиен кабинет, физкултурен салон , гимнастически салон , фитнес зала разположена на 100 кв. метра, 2 работилници, библиотека, стая за занимание по интереси, класна стая на открито.
Паралелно с учебната работа в училището, съобразно желанията на учениците, родителите и възможностите на училището, силно са застъпени извънучебните и извънкласните дейности.
Училището има опит при реализирането на проекти и активно се включва в разработването и изпълнението на проектни предложения.
Дългогодишната история на Трето основно училище ”Иван Вазов” формира заслужено визията му на доброто училище в община Берковица. Утвърдило се е като средище на висока култура, творчество и образованост за млади и стари. Днес е водещо с постигнати много добри резултати на всички нива – външно оценяване, областни и национални олимпиади, спортни състезания.
Акцентира се върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентности.
Трето основно училище ”Иван Вазов” – Берковица е училището, гарантиращо качествено образование за бъдещето на град Берковица.