Актуални Новини

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ОТНОВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ КЪМ МОСВ И ПУДООС

Проектът „Екология на духа” е разработен в рамките на националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам приро-дата  –  и аз участвам”. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опозването на околната среда в образованието и възпитателния процес. Работата по проекта дава възможност за въвеждане на нови интерактивни форми в обучението и приобщава децата към „зелената идея”.

Вашият коментар