Актуални Новини

ТРИ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logo-berkovitsaТри проекта спечели община Берковица в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс  на тема „Обичам природата и аз участвам“ .

От постъпили 1 012 проекта на общини и кметства ще бъдат финансирани 234 проекта със средства в размер до 10 000 лева, от които единият спечелен проект е за почистване и облагородяване на парк в с. Замфирово. От постъпили 1098 проекта на училища и обединени детски комплекси  ще бъдат финансирани 122 проекта със средства в размер до 5 000 лева. За Берковица такъв  проект, който ще бъда финансиран е за Трето ОУ „Иван Вазов“ – „Хиляди малки стъпки“. За детските градини при постъпили 773 проекта ще бъдат финансирани 121 със средства в размер до 5 000 лева – такъв е за ЦДГ „Звънче“ – „Обичам природата и аз участвам“.