Актуални Новини

ТУРИЗЪМ И РАБОТНИ МЕСТА СА ОСНОВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Близо 200 анкетни карти са получени в Областен информационен център – Монтана от началото на кампанията „Да създадем заедно България 2020“ до 5 април 2015 г., когато приключи първият й етап.  Получени са над 270 конкретни предложения, които могат да бъдат групирани в 24 области за подобрения, на 10 от тях анкетираните от нашата област са придали най-голяма тежест – работни места; градска среда; ремонт на улици; пътища и мостове; туризъм и културни събития; ремонт на училища и детски градини; ремонт на читалища; възстановяване на сгради с историческа стойност; социални услуги; ВиК инфраструктура.

За Община Берковица са получени предложения в 11 сфери, като най-много са свързаните с туризъм и културни събития, разкриване нови работни места и ремонт на улици. Следвани от пътища и мостове, ремонт на училища, детски градини, читалища, спортна инфраструктура, ВиК инфраструктура, предотвратяване на наводненията, социални услуги, реставрация на църкви.

Сред по-интересните и конкретни искания са обновяване на пътя до връх Ком, изграждане на кабинков лифт Берковица – връх Ком, археологически разкопки за ключови местни обекти, развиване на услугата приемна грижа.

Националната кампания „Да създадем заедно България 2020“ се провежда от мрежата от 28 областни информационни центрове със съдействието на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ в администрацията на Министерския съвет. Инициативата протича на два етапа – анкетно допитване сред гражданите и представяне на възможни бъдещи проекти в резултат на направените предложения.

Кампанията в Монтана приключва с концерт с участието на Младежки духов оркестър при Природо-математическа гимназия „Св. Кл. Охридски“ и мажоретен състав при Общински младежки дом, гр. Монтана; ОДК „Ние, врабчетата“; танцов ансамбъл „Младост“; певческа група „Пъстренец Junior“ и танцова формация „Dance Machine“. В програмата е предвидена и изнесена приемна за представяне на оперативните програми и правата ни на европейски граждани от ОИЦ-Монтана и Европа директно – Враца. Концертът и изнесената приемна ще са на пл. „Жеравица“ – гр. Монтана, на 8 май от 17.00 часа, в навечерието на Деня на Европа.

ОИЦ – Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителни въпроси:
Областен информационен център – Монтана
Тел.: +359 96 300 560
E-mail: oic@montana.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/OICMONTANA