Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица напомня на всички спортни клубове на територията на община Берковица, които получават субсидии, че задължително трябва да спазват Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Берковица.

Крайният срок за подаване на заявления за получаване на субсидии за 2021 година е 15.01.2021 година.

Клубовете, подали заявления за субсидиране, но не изпълнили условията в Правилника, следва да представят необходимите документи до момента на разпределяне на финансовото подпомагане.

Уведомително писмо до ФК Васберк