Община Берковица

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ С ХЕРБИЦИД СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ.

Във връзка с постъпило в Община Берковица уведомително писмо от Железопътна секция Враца за извършване на третиране с хербициди, за справяне с нежелана растителност в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

На 21.04.2024 г. /неделя/, от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка), ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари, спирки и линия) на територията на Община Берковица. Третирането ще се извърши с разрешен за употреба в Република България препарат – НАСА ТАФ (активно вещество 360 г/л глифозат.

Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на животни и пчелни семейства.

Графика подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.