Актуални Новини

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ВАЖНО!

Уведомително писмо

Уведомително писмо от Железопътна Секция Враца относно провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че ще се проведе наземно третиране с хербиц срещу плевели от железопътната линия.