Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВиК АВАРИЯ

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява Общинска администрация – Берковица, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на:

гр. Берковица, ул. „Сливница“ – блоковете / ремонт ВО / ще извърши прокопаване на 19.05.2020 г с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района,заключен между чешма Малинарка, ул. Гурко, ул. Зора, ул. Александровска, жк Изгрев и промишлената зона