Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „КОМ АГРО“ ООД

Лого - Община Берковица

Уведомление за инвестиционно предложение на „КОМ АГРО“ ООД за „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.513.18.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по КККР на град Берковица, общ. Берковица.