Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ЧАСТИ ОТ ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И МОНТАНА

СНИМКА ЗА ВНИМАНИЕ

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведомява, че се налага да бъдат извършени временни изключвания на електрозахранването на 17, 19, 24 и 25 август за периода от 08:00 до 18:00 часа в части от общините Берковица и Монтана на област Монтана.
Изключванията са необходими поради неотложен ремонт на електропровод “Боровци“ 110 кV, който е собственост на ЕСО.
Графикът на изключванията е както следва:

  • 17 август от 08:00 ч. до 18:00 ч. Асфалтова база с. Бързия, общ. Берковица;
  • 19 август от 08:00 ч. до 18:00 ч. с. Замфирово и с. Рашовица, общ. Берковица;
  • 24 август от 08:00 ч. до 18:00 ч. с. Благово, общ. Монтана; с. Бокиловци и с. Бальовица, общ. Берковица;
  • 25 август от 08:00 ч. до 18:00 ч. с. Мездрея, с. Песочница и Асфалтова база с. Бързия, общ. Берковица.
    Ежедневно през периода от 16.08.2022 г. до 19.08.2022 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч. и през периода от 23.08.2022 г. до 26.08.2022 г. от 08:00 ч. до 17:30 ч., са възможни смущения в електрозахранването на населените места в общините Берковица и Вършец.
    Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.