Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ЧАСТ ОТ ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ

СНИМКА ЗА ВНИМАНИЕ

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведомява, че се налага да бъдат извършени временни изключвания на електрозахранването на 12 август за периода от 14:00 до 18:00 часа в части от общините Берковица и Вършец на област Монтана.
Изключванията се налагат поради неотложен ремонт в подстанция Берковица, която е собственост на ЕСО.
Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Изключванията ще се извършат на 12 август от 14:00 ч. до 18:00 ч.