Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 2 ЮНИ 2023 ГОДИНА

Лого Община Берковица

Съгласно Заповед №ОМП-02-8/30.05.2023 г. на Областен управител на област Монтана и Заповед №РД-15-333/31.05.2023 г. на кмета на Община Берковица, на 02.06.2023 година в 12:00 часа, в продължение на две минути ще се проведе тренировка със задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението с излъчване на акустичен сигнал „Въздушна опасност“ от Националния оперативен център на ГД “ПБЗН“.

С настоящото съобщение се обръщаме към всички граждани по време на акустичния сигнал да застанем прави на място и изразим по този начин своята признателност и уважение към всички герои, отдали живота си за България.