Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в гр. Берковица, в района на ул. „Ашиклар“ (около Икономическата школа), ще извърши прокопаване на 29.05.2020 г. с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на  част от пътното платно , които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.

Временно ще бъде спряно водоподаването в района на ул. „Опълченска“ и ул. „Ашиклар“.